INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
REALIZUJEMY TAKIE ZADANIA JAK
     >  budowa sieci kanalizacyjnych
     >  budowa sieci wodociągowych
     >   budową oczyszczalni ścieków
     >   wykonywaniem robót drogowych i melioracyjnych
     >  wszelkie prace ziemne
     >  budowy parków
     >  budowy stawów

Skontaktuj się z Nami


"ADMA" - bis Spółka jawna

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk


ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
woj. świętokrzyskie


tel./fax (15 864 42 16)REGON: 292404219
NIP: 866-15-68-629